Tạo hành lang pháp lý phát triển thị trường khí

Sáng ngày 30/11/2021 Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) phối hợp với Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, Hiệp hội Gas Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Kinh doanh khí: Tiến tới khuôn khổ pháp lý toàn diện thúc đẩy kinh doanh và phát triển thị trường tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 35 Hùng Vương, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian qua, Bộ Công Thương cùng các Bộ/ngành đã tham mưu cho Chính phủ xây dựng tương đối đầy đủ hệ thống văn bản pháp lý về kinh doanh khí. Tuy nhiên, qua rà soát và thực tiễn thi hành, các cơ quan quản lý nhà nước nhận thấy một số chính sách cần được xem xét điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tiễn, nhiều quy định cần được thay thế, điều chỉnh để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với mục tiêu quản lý.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý toàn diện về kinh doanh khí cần đạt được các yêu cầu sau: (1) Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả các loại hình tổ chức, thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực; (2) Hợp lý hóa các điều kiện kinh doanh; loại bỏ những điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, không ban hành điều kiện kinh doanh trái quy định pháp luật, không đúng thẩm quyền; (3) Các quy định đưa ra phải đảm bảo yêu cầu rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện và có lộ trình tuân thủ phù hợp.

Hội nghị Kinh doanh khí: Tiến tới khuôn khổ pháp lý toàn diện thúc đẩy kinh doanh và phát triển thị trường được tổ chức với mục tiêu thu thập nhiều ý kiến phản biện, góp ý đến từ các nhà quản lý, doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu thông qua hoạt động trao đổi, thảo luận, đồng thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ thách thức để hoàn thiện pháp lý thúc đẩy phát triển thị trường khí quốc gia. Hội nghị có sự tham dự tọa đàm trực tuyến của các Sở Công Thương địa phương, cùng hàng nghìn đại biểu đại biểu theo dõi trực tuyến tại nhiều điểm cầu trên cả nước cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

Đây là cơ hội quý báu để các lãnh đạo cơ quan, bộ, ban ngành của Đảng và Chính phủ gặp gỡ, thảo luận để từ đó tiếp tục hoàn thiện pháp luật để tạo thuận lợi cho phát triển thị trường khí Quốc gia, đóng góp cho sự phát triển năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Tác giả: Khánh Linh
Tin liên quan