Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Nằm viện không đúng tuyến vẫn được thanh toán BHYT
Kể từ ngày 1/1/2021, người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh được thanh toán 100% chi phí điều trị ...