Chứng khoán APEC: 10 tháng vượt 502% kế hoạch, điều chỉnh KHKD 2021

Chứng khoán APEC (APS) cho biết, luỹ kế 10 tháng, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế 434 tỷ đồng, tăng 502% so với kế hoạch năm 2021.

Chứng khoán APEC: 10 tháng vượt 502% kế hoạch, điều chỉnh KHKD 2021

Tại cuộc họp HĐQT CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (MCK: APS) ngày 13/11, HĐQT đã thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận trước thuế tăng 502% so với kế hoạch đã được thông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 

Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 được căn cứ vào kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2021 với doanh thu 475 tỷ đồng, tăng 237% so với kế hoạch năm 2021; lợi nhuận trước thuế 434 tỷ đồng, tăng 502% so với kế hoạch năm 2021.

Đồng thời, HĐQT đánh giá tiềm năng và triển vọng 2 tháng cuối năm 2021, HĐQT đã thống nhất đề xuất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh với doanh thu mục tiêu 550 tỷ đồng, tăng 290% so với kế hoạch 2021 và lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng, tăng 594% so với kế hoạch năm 2021. 

Trước đó, UBCKNN cũng đã chấp thuận cho APS chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu cho người lao động. Cụ thể, APS chào bán 3,9 triệu cổ phiếu riêng với giá chào bán 12.000 đồng/cp, tổng số lượng huy động dự kiến 46,8 tỷ đồng. 

Số cổ phiếu mới phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán là cá nhân, tổ chức có năng lực tài chính và đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, ưu tiên cổ đông hiện hữu. Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý IV/2021.

Cùng với đó, Công ty triển khai phương án phát hành 1,1 triệu cổ phiếu ESOP với giá phát hành là 10.000 đồng/CP, tổng giá trị tương ứng là 11 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV.

Số lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động, tăng quy mô vốn để triển khai các hoạt động kinh doanh của công ty.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của APS đạt gần 960 tỷ đồng, tăng cao gấp 2,3 lần so với đầu năm. Trong đó, công ty ghi nhận khoản tương đương tiền 235 tỷ đồng mà hồi đầu năm không phát sinh, và danh mục tài sản FVTPL tăng gấp 4 lần lên mức gần 378 tỷ đồng.

Cũng trong quý III, khoản phải thu từ việc bán các tài sản tài chính giảm mạnh chỉ bằng 1/9 hồi đầu năm xuống mức 6,9 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của công ty chứng khoán này tăng hơn 3 lần so với hồi đầu năm, ghi nhận ở mức 35 tỷ đồng; trong đó chủ yếu phát sinh thêm khoản thuế thu nhập hoãn lại phải trả gần 27 tỷ đồng.

Trong quý, APS đã thực hiện chào bán 39 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ gấp đôi, lên mức 780 tỷ đồng.

Bên cạnh điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 sắp diễn ra, HĐQT APS đưa ra kế hoạch tăng vốn 2021-2022.

APS dự kiến kế hoạch tăng vốn điều lệ 3.200 tỷ trong năm 2021-2022. Cụ thể, thứ nhất, APS phát hành 83 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 1:1 từ 830 tỷ lên 1.660 tỷ với giá không thấp hơn 15.000 đồng. Thời gian thực hiện chào bán trong quý IV/2021.

Số cổ phần này không bị hạn chế chuyển nhượng, phần cổ phiếu chưa bán hết do cổ đông không thực hiện quyền sẽ được chào bán cho các đối tượng khác do HĐQT quyết định và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Nguồn vốn dự kiến huy động thêm 830 tỷ đồng sẽ được bổ sung 40% (tương ứng 332 tỷ đồng) cho vay ký quỹ, 30% (249 tỷ đồng) cho tự doanh, 166 tỷ đồng cho bảo lãnh phát hành và bổ sung 83 tỷ đồng cho vốn lưu động.

Thứ hai, công ty chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn vốn chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chia phân phối, tăng vốn điều lệ từ 1.660 tỷ lên 2.990 tỷ. Với lợi nhuận đặt ra theo kế hoạch 500 tỷ năm 2021 và nguồn thặng dư sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu, tổng cộng dự kiến đạt từ 915 - 1.330 tỷ, HĐQT đặt mục tiêu chia thưởng cổ phiếu cho cổ đông từ 70%-90%.

Thứ ba, APS phát hành 21 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá dự kiến 45.000 - 50.000 đồng/cp (không thấp hơn 45.000 đồng). Thời gian hạn chế chuyển nhượng 2 năm.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng 15/11, cổ phiếu APS tăng trần đạt mức 47.900 đồng/cp.

Tác giả: Dương Thị Thu Nga
Tin liên quan