Tổng Công ty mạng lưới Viettel đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Ngày 23/12, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước đã đến dự và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng công ty mạng lưới Viettel – thành viên của Tập đoàn Viettel. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Quân đội ghi nhận thành tích của Tổng công ty mạng lưới Viettel trong lao động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2009-2019.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng công ty mạng lưới Viettel – thành viên của Tập đoàn Viettel. Ảnh: VGP/Hiền Minh
Tổng công ty mạng lưới Viettel thành lập năm 2001 với vai trò xây dựng chiến lược mạng lưới, quy hoạch thiết kế, triển khai hạ tầng, vận hành khai thác, tối ưu, nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin tại Việt Nam. Đây cũng là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ mạng lưới hạ tầng viễn thông của Viettel trên 10 thị trường nước ngoài.

Hiện, đơn vị này đang quản lý hạ tầng truyền dẫn dung lượng cao nhất và vững chắc nhất Đông Dương với 380.000 km, đủ quấn hơn 9 vòng Trái đất. Đây là nền tảng vững chắc để Viettel phát triển mạng di động, cố định, internet băng rộng…

Phát biểu tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động của Tổng công ty Mạnh lưới Viettel, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chúc mừng Tổng công ty Mạng lưới Viettel, đồng thời đề nghị Tổng công ty tập trung vào một số nhiệm vụ lớn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Thứ nhất, thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế và tôn chỉ mục đích trong hoạt động dịch vụ viễn thông, nhất là Kết luận số 57 ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; Luật viễn thông năm 2009 của Quốc hội khóa 12; Kết luận số 132 ngày 12/02/2018 của Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng của quân đội trong thời kỳ mới…

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động giai đoạn 2009-2019 của Tổng công ty mạng lưới Viettel.
Ảnh: VGP/Hiền Minh

Thứ hai, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị điều hành, bám sát thực tiễn, phát huy nội lực, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế, thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, duy trì và tổ chức kinh doanh đạt hiệu quả cao, đúng pháp luật; triển khai thực hiện thành công chiến lược chuyển đổi số, hoàn thành sứ mệnh kiến tạo xã hội số, phấn đấu trở thành doanh nghiệp viễn thông số hàng đầu của đất nước, tiên phong về công nghệ 5G…, đủ năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp viễn thông ngang tầm trong khu vực.

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, tích cực đầu tư cơ sở vật chất, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, hiện đại, phù hợp với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; coi trọng nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, ý tưởng sáng tạo, giải pháp, công nghệ và tiêu chuẩn mới... Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, doanh nghiệp quân đội đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, giữ vững uy tín, thương hiệu; tăng cường hợp tác quốc tế; quan tâm chăm lo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ…

Thứ tư, tập trung xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đặc biệt chú ý xây dựng các cấp ủy, chi bộ có sức chiến đấu cao, có năng lực lãnh đạo và tổ chức tốt các hoạt động thực tiễn; gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và các quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động và phong trào thi đua Quyết thắng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Coi đây là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định nhất, bảo đảm cho Tổng công ty hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Hiền Minh

Tin liên quan