Tết rộn ràng cùng chương trình khuyến mãi “triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn”