[TVC] WINNER X THỐNG LĨNH ĐỈNH CAO – Đỉnh hơn với 2 màu mới