Cây nước nóng lạnh Toshiba: có khoang chứa ly, khóa nước nóng (RWF-W1664TV(W1))