Thanh Toán Tiện Lợi - Săn Linh Giáp, Bắt "Tý" Vàng