Nhựa Bình Minh báo lãi quý II/2022 gấp 3,5 lần cùng kỳ

Nhờ tiết giảm giá vốn trong bối cảnh doanh thu tăng cao, quý II/2022 Nhựa Bình Minh báo lãi tăng đột biến gấp 3,5 lần cùng kỳ - cao nhất trong vòng 6 quý trở lại đây

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với doanh thu thuần đạt 1.555 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng nhưng giá vốn hàng bán lại giảm giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 12,9% lên 25,1% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 391 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Trong kỳ, công ty đã chi 145 tỷ đồng cho hoạt động bán hàng, cao gấp gần 2 lần cùng kỳ. Các chi phí khác thay đổi không đáng kể.

Sau khi trừ đi các chi phí khác, công ty lãi ròng ghi nhận 145 tỷ đồng, tăng gấp gần 3,5 lần cùng kỳ. Kể từ quý III/2020, lãi sau thuế hợp nhất của Nhựa Bình Minh đạt 153 tỷ đồng. Như vậy, sau 2 năm ảnh hưởng bởi Covid-19, Nhựa Bình Minh đã có lãi cao nhất trong vòng 6 quý trở lại đây

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.905 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 273 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 117% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đã cải thiện đáng kể khi chuyển từ âm 207 tỷ đồng cùng kỳ năm trước sang dương 141 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch doanh thu tăng 24,4% so với cùng kỳ lên 5.680 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 109% lên 448 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Nhựa Bình Minh đã hoàn thành được 60,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh đã tăng nhẹ 3,7% so với hồi đầu năm lên 2.943 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho cuối kỳ đạt 683 tỷ đồng, chiếm 23,2% tổng tài sản; đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 745 tỷ đồng toàn bộ là tiền gửi có kỳ hạn, chiếm 25,3% tổng tài sản.

Ngoài ra, nợ vay ngắn hạn giảm 10% so với đầu năm còn 468 tỷ đồng, chiếm 15,9% tổng tài sản; nợ dài hạn chỉ chiếm 0,73% tổng tài sản ghi nhận 21,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu công ty đạt 2.454 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đạt 431 tỷ đồng.

Tính tới cuối quý II/2022, cổ đông lớn của Nhựa Bình Minh có 1 tổ chức là Nawaplastic Industries Co., ltd sở hữu 54,39% vốn điều lệ và còn lại 45,61% vốn điều lệ thuộc về cổ đông khác.

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền
Tin liên quan