Nợ xấu của ACB tăng mạnh

ACB báo lãi trước thuế gần 12.000 tỷ trong năm 2021, tăng tương ứng 25%. Bên cạnh đó, nợ xấu của ngân hàng cũng tăng hơn 50% trong năm qua lên 2.799 tỷ đồng.

Theo BCTC quý IV/2021 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) ghi nhận hơn 4.794 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 746,8 tỷ đồng, tăng 84%; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 238 tỷ đồng, tăng 20%; lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và đầu tư đạt 119,4 tỷ đồng, tăng 24,5%; lãi thuần từ hoạt động khác là 69 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với năm ngoái.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động cũng tăng tới 37% trong quý lên hơn 2.400 tỷ đồng kéo theo tăng trưởng lợi nhuận thuần trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ACB rơi xuống mức 3,6%.

Cụ thể, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gấp đôi lên 524 tỷ đồng, nên tổng lợi nhuận trước thuế quý IV/2021 của ngân hàng giảm 4,8% còn 3.029 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, ngân hàng đạt 18.944 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng gần 30% so với năm trước. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 2.894 tỷ đồng, tăng hơn 70%; Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 871 tỷ đồng, tăng 26,7%; Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 450 tỷ đồng, tăng 171%.

Tuy nhiên, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư chỉ còn 244 tỷ đồng, giảm 67% và lãi thuần từ hoạt động khác giảm 50% còn 139 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thuần trước dự phòng của ACB đạt 15.334 tỷ đồng, tăng 45,5%. Tuy vậy, trong năm, ngân hàng tăng trích lập dự phòng rủi ro gấp 3,5 lần lên 3.336 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận trước thuế sau trích lập dự phòng còn gần 12.000 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/12/2021, ACB có tổng tài sản là 527.000 tỷ đồng, tăng 18,7%. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 362.000 tỷ đồng, tăng 16,4%. Nợ phải trả của ngân hàng là 482.000 tỷ đồng, tăng 18%, trong đó, tiền gửi khách hàng là 380.000 tỷ đồng, tăng 7,6%.

Nợ xấu của ACB tăng mạnh từ mức 1.840 tỷ đồng hồi đầu năm lên 2.799 tỷ đồng. Trong đó, nợ xấu tuyệt đối nhóm 4 (882 tỷ đồng) và nhóm 3 (537,8 tỷ đồng) tăng 2-2,5 lần, nợ có nguy cơ mất vốn nhóm 5 (1.379 tỷ đồng) cũng tăng so với năm trước. Tỉ lệ nợ xấu của ACB năm 2021 là 0,78%, tăng so với mức 0,59% cuối năm 2020.

Tác giả: Nguyễn Hải Lê
Nguồn:nguoiduatin.vn Copy link
Tin liên quan