Quý II/2022 ILB ghi nhận doanh thu đạt 137 tỷ đồng

Kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 25,6% chỉ tiêu doanh thu của năm 2022.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 được Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình (HOSE: ILB) ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 137 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn bán hàng quý II/2022 của ICD Tân Cảng – Long Bình tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm trước, đạt 87,7 tỷ đồng. Giá vốn tăng chậm hơn doanh thu thuần giúp doanh nghiệp đem về gần 50 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 11,1% so với cùng kỳ. 

Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng 22,2%, đạt mức 11,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 13,6% ghi nhận 746 triệu đồng. 

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý II/2022 của ILB đạt 30,18 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình ghi nhận doanh thu ở mức 269 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng giai đoạn năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức 55 tỷ đồng, tăng 35,5% so với cùng giai đoạn năm trước.

Năm 2022, Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình đã đặt mục tiêu đạt 539 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 89 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 72 tỷ đồng, tăng 10,7% so với lợi nhuận đạt được 2021.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện 25,6% chỉ tiêu doanh thu và 41,6% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 2022 sau 6 tháng đầu năm.

Về quy mô tài sản, tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của ICD Tân Cảng – Long Bình đạt 1.506 tỷ đồng tăng 3,7% so với thời điểm đầu năm. 

Bên cạnh đó, công ty sở hữu 151 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng 48,8% so với quý II/2021. Ngày 30/6 các khoản phải thu ngắn hạn của công ty đạt 135 tỷ đồng, giảm 16% cùng kỳ năm trước.

Về nguồn vốn, ICD Tân Cảng – Long Bình ghi nhận 987 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 3% so với đầu năm. Công ty có xu hướng giảm vay nợ ngắn hạn và gia tăng vay nợ dài hạn. Cụ thể, giá trị khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chỉ đạt 31 tỷ đồng tại cuối quý II/2022, còn giá trị khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 257 tỷ đồng.

ICD Tân Cảng - Long Bình là thành viên của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, đơn vị hàng đầu về khai thác cảng, dịch vụ biển và Logistics, ICD Tân Cảng - Long Bình được thành lập ngày 07/08/2007, đứng chân tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, địa danh ví như “bản lề chiến lược” về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, được bao bọc bởi Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu; là một mắt xích quan trọng để hoàn thiện chuỗi dịch vụ cung ứng của Tân Cảng Sài Gòn, cung cấp cho khách hàng các giải pháp kho vận và Logistics hiệu quả nhất với chi phí cạnh tranh trên thị trường.
Tác giả: Vi Sa
Tin liên quan