Hà Nội: 103 trường áp dụng phương thức xét tuyển học bạ cấp trung học cơ sở

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chính thức công bố phương thức tuyển sinh năm học 2022-2023 của 109 trường trung học phổ thông công lập tự chủ và ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội.

Năm nay, Hà Nội có 9 trường công lập tự chủ tài chính và 100 trường trung học phổ thông ngoài công lập tuyển sinh lớp 10. Hội đồng tuyển sinh các nhà trường xây dựng phương án tuyển sinh căn cứ vào điểm xét tuyển của học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023; kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp trung học cơ sở, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó và các quy định khác của Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trong 109 trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trung học phổ thông ngoài công lập tuyển sinh vào lớp 10, có tới 103 trường áp dụng phương thức xét tuyển học bạ cấp trung học cơ sở của học sinh để tuyển sinh, một số trường áp dụng đồng thời cả 2 phương thức (sử dụng kết quả thi và xét tuyển học bạ).

Các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trung học phổ thông ngoài công lập được tuyển sinh vào lớp 10 những đối tượng học sinh cư trú tại Hà Nội (có xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn), không phân biệt khu vực tuyển sinh.

Chi tiết phương án tuyển sinh các trường như sau:

 

 

 

NGỌC LÂM

Tags: qdnd
Tin liên quan