Hà Nội: Ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo tại các trường Đại học

UBND TP Hà Nội phê duyệt Đề án “Xây dựng Chương trình ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo tại các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội”.

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia năm 2011-2020 đặt mục tiêu hình thành 5.000 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 60 cơ sở ươm tạo công nghệ cao. Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ TP Hà Nội đến năm 2020 đặt mục tiêu hình thành 350 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 10-15 vườn ươm công nghệ.

Tuy nhiên đến hết năm 2021, cả nước mới có 538 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trong đó, Hà Nội có 119 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận; 5 trung tâm ươm tạo của các trường.

Hà Nội hiện có khoảng hơn 26 tổ chức là các vườn ươm doanh nghiệp, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, không gian hỗ trợ khởi nghiệp. Tuy nhiên chỉ một số ít đơn vị có hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và ươm tạo doanh nghiệp. Còn lại phần lớn là các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tư nhân khác chủ yếu cung cấp dịch vụ cho thuê không gian làm việc. Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, vườn ươm trên địa bàn Hà Nội còn hoạt động riêng lẻ, chưa có sự liên kết để trở thành mạng lưới.

Kết quả khiêm tốn này cho thấy giữa mục tiêu đặt ra và việc phân bổ nguồn lực thực hiện cũng như tổ chức thực hiện trong thời gian qua còn chưa đồng bộ, đặc biệt còn chưa kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, cơ chế chính sách chưa đủ mạnh để đạt được mục tiêu.

Trước thực trạng đó, mục tiêu của Đề án là xây dựng chương trình ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Thủ đô để hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp trên địa bàn TP, trong nước và khu vực; giúp nâng cao hiệu quả vận hành của mạng lưới các trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo trong các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn TP hình thành các DN đổi mới sáng tạo thuộc các trường có tính thực tế và cạnh tranh cao.

Cụ thể, Đề án đặt ra hàng năm ươm tạo cho khoảng 50-80 doanh nghiệp và tăng tốc cho 10-20 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên, sinh viên tại các trường Đại học, học viện, cao đẳng. Đến năm 2025 phấn đấu ươm tạo cho 250-300 doanh nghiệp và tăng tốc cho 80-100 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

Phấn đấu hỗ trợ kết nối đầu tư trị giá 1 tỷ đô la Mỹ cho các starup trong nước, hỗ trợ vay vốn 1.000 tỷ đồng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Tạo công ăn việc làm cho 500.000 thanh niên, sinh viên hàng năm. Tới năm 2025, chuyển giao mô hình cho 20 trường Đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn TP.

UBND TP Hà Nội giao Thành đoàn Hà Nội chủ trì triển khai, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Đề án. Tham mưu thành lập Tổ tư vấn ươm tạo, tăng tốc hỗ trợ thanh niên Thủ đô khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lượt xem: 68
Nguồn:kinhtedothi.vn Sao chép liên kết