Người đi xuất khẩu lao động phải về nước trước hạn được hỗ trợ tới 20 triệu

Đây là nội dung mới được quy định tại Quyết định 40/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Quyết định 40/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 21/02/2022 và thay thế Quyết định 144/2007/QĐ-TTg.

Doanh nghiệp dịch vụ xuất khẩu lao động đóng quỹ 150.000 đồng/người lao động/hợp đồng

Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước thuộc Bộ LĐTB&XH nhằm hỗ trợ phát triển, ổn định và mở rộng thị trường; phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro đối với người lao động và doanh nghiệp; bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Quỹ là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Quỹ hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

Cơ cấu tổ chức của quỹ bao gồm Hội đồng quản lý và Cơ quan điều hành Quỹ.

Theo quy định, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đóng góp quỹ mức 150.000 đồng/người lao động/hợp đồng thay vì mức đóng 1% số thu tiền dịch vụ hàng năm như quy định cũ. Doanh nghiệp được hạch toán khoản đóng góp này vào chi phí hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp.

Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài mức đóng góp vào quỹ vẫn giữ nguyên như quy định cũ là 100.000 đồng/người/hợp đồng. Người lao động đóng trực tiếp vào quỹ bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản chậm nhất 3 ngày trước thời điểm xuất cảnh hoặc chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo chấp thuận đăng ký hợp đồng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp giao kết hợp đồng sau khi xuất cảnh.

Trường hợp người lao động đóng góp vào quỹ thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi, tổ chức, cá nhân thực hiện thu và chuyển toàn bộ số tiền đóng góp của người lao động trong tháng vào tài khoản của quỹ, chậm nhất là ngày 10 của tháng tiếp theo.

Mức hỗ trợ cho người lao động từ quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Các mức hỗ trợ cho người lao động đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước như sau:

Thứ nhất, trường hợp người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài. 

Mức hỗ trợ: từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng/trường hợp. Hiện nay, mức hỗ trợ là 5.000.000 đồng/trường hợp.

Thứ hai, hỗ trợ thân nhân của người lao động bị chết, mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài. 

Mức hỗ trợ: 40.000.000 đồng/trường hợp. Hiện nay, mức hỗ trợ cho thân nhân của người lao động bị chết trong thời gian làm việc ở nước ngoài là 10.000.000 đồng/trường hợp.

Thứ ba, trường hợp người lao động phải về nước trước hạn vì người sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng. 

Mức hỗ trợ: từ 7.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng/trường hợp.

Thứ tư, trường hợp người lao động phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài. 

Mức hỗ trợ: từ 7.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng/trường hợp.

Thứ năm, trường hợp có tranh chấp phát sinh liên quan đến người lao động trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Hỗ trợ người lao động chi phí thuê luật sư, tư vấn pháp lý, án phí giải quyết vụ việc: Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí thuê luật sư, tư vấn pháp lý, án phí nhưng tối đa 50.000.000 đồng/vụ việc; trường hợp vụ việc liên quan đến nhiều người lao động, mức hỗ trợ tối đa 100.000.000 đồng/vụ việc.

Hỗ trợ thuê chỗ ở tạm thời cho người lao động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động với người sử dụng lao động mà người lao động không được bố trí chỗ ở: Mức hỗ trợ bằng 100% chi phí thực tế theo hóa đơn, chứng từ thuê chỗ ở cho người lao động.

Thứ sáu, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người lao động.

Người lao động phải về nước trước hạn theo các trường hợp (1), (3), (4) có nhu cầu được đào tạo chuyển đổi nghề, được hỗ trợ chi phí nâng cao trình độ kỹ năng nghề để tham gia thị trường lao động, ổn định cuộc sống.

Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/tháng, tối đa 6 tháng/người/khóa học.

Hiện nay, Quyết định 144/2007/QĐ-TTg không quy định các mức hỗ trợ (3), (4), (5), (6) mà chỉ quy định hỗ trợ cho một số trường hợp rủi ro khách quan khác do Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản lý quỹ nhưng không quá 5.000.000 đồng/trường hợp.

Tuệ Minh

Tin liên quan