Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng 24-6, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp báo cáo về Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Tống Ngọc Thanh, Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cho biết, thực hiện Chương trình công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 2022, trung tâm được Bộ giao triển khai lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 10-2022.

Theo đó, thời gian qua, trung tâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành công tác thu thập số liệu, tài liệu về chất lượng nước, đa dạng sinh học và hệ sinh thái thủy sinh, các giải pháp bảo vệ, phục hồi môi trường nước các nguồn nước mặt ô nhiễm nghiêm trọng; rà soát, bổ sung thông tin số liệu từ nhóm dự án đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước các lưu vực sông Hồng - Thái Bình để phù hợp với yêu cầu quy hoạch.

 Toàn cảnh cuộc họp.

Cùng với đó, trung tâm đã trao đổi và cung cấp các tài liệu, số liệu của quy hoạch tổng hợp 2 lưu vực sông để Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường thực hiện xây dựng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC); tiếp tục phối hợp triển khai trong quá trình thực hiện đảm bảo quy định về trình tự, thủ tục nêu tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10-1-2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Ông Tống Ngọc Thanh cho biết, hiện nay, trung tâm đã hoàn thành đánh giá trữ lượng có thể khai thác của các tầng chứa nước trên toàn lưu vực, hiện trạng chất lượng các tầng chứa nước, diễn biến và xu thế biến động mực nước các tầng chứa chính nước bằng phương pháp mô hình dòng chảy; thống kê, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt theo các ngành kinh tế - xã hội…

Đồng thời, trung tâm đã hoàn thành việc xây dựng kịch bản tính toán phục vụ lập quy hoạch theo giai đoạn hiện trạng và trong kỳ quy hoạch (2025, 2030, 2050) với các yếu tố tác động như nguồn nước thượng lưu, biến đổi khí hậu, cơ sở hạ tầng, hiện trạng khai thác, sử dụng nước.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành yêu cầu Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tiếp tục khẩn trương thực hiện các hạng mục, nội dung nhiệm vụ để sớm hoàn thiện xây dựng Quy hoạch góp phần đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Các đơn vị liên quan tiếp tục đóng góp ý kiến về các nội dung của quy hoạch và gửi trung tâm để tổng hợp.

Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình là quy hoạch đặc thù, khác hẳn lưu vực sông khác. Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị, trung tâm tập trung thu thập, phân tích, tính toán kỹ nhu cầu sử dụng nước đặc biệt là nhu cầu sử dụng nước của các ngành trên lưu vực. Cần nghiên cứu xây dựng công cụ chồng chập quy hoạch để xây dựng mô hình sử dụng nước.

Tin, ảnh: THỦY DUY

Tags: qdnd
Tin liên quan