Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xử phạt và thu hồi trên 27,5 tỷ đồng năm 2021

Trong quá trình điều tra, thanh tra hành chính và chuyên ngành, tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhiều sai phạm, số tiền xử phạt và thu hồi trên 27,5 tỷ đồng.

Ngày 11/1, tin từ Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua thanh tra năm 2021, phát hiện nhiều sai phạm và đã xử phạt, thu hồi số tiền trên 27,5 tỷ đồng. Trong đó, thanh tra hành chính phát hiện sai phạm trên 17,5 tỷ đồng và thanh tra chuyên ngành trên 10 tỷ đồng.

Cụ thể, toàn ngành Thanh tra Lâm Đồng thực hiện 163 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 130 cuộc theo kế hoạch và 33 cuộc đột xuất. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm với số tiền hơn 17,5 tỷ đồng. 

Các sai phạm chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí, nghiệm thu, thanh toán không đúng thực tế khối lượng thi công tại các công trình xây dựng cơ bản… 

Ngành Thanh tra Lâm Đồng đã ban hành quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 14,1 tỷ đồng, xử lý khác gần 3,4 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế qua thanh tra đối với 20 tổ chức và 26 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc.

Với công tác thanh tra chuyên ngành, năm 2021 toàn ngành tiến hành 977 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra, phát hiện vi phạm chủ yếu trên các lĩnh vực: Giao thông vận tải; xây dựng; tài nguyên và môi trường; thông tin và truyền thông; y tế; nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài chính; khoa học và công nghệ; kế hoạch và đầu tư; công thương; văn hóa, thể thao và du lịch; lao động, thương binh và xã hội.

Tác giả: Nguyễn Phi Long
Tin liên quan