TP Nha Trang làm rõ vấn đề tạm dừng tách thửa trên địa bàn

Sáng 22/9, lãnh đạo UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong ngày 23/9, TP sẽ họp thống nhất xử lý đề nghị của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại TP Nha Trang (Chi nhánh Nha Trang) về việc dừng tách thửa quyền sử dụng đất trên địa bàn TP.

UBND TP Nha Trang vừa có thông báo tạm dừng tách thửa trên địa bàn TP. Ảnh: Trung Vũ.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại TP Nha Trang đề nghị UBND TP Nha Trang làm rõ vấn đề tạm dừng tách thửa đối với các trường hợp có bố trí diện tích để mở lối đi chung, sử dụng chung hay tạm dừng tất cả trường hợp tách thửa trên địa bàn...

Theo đó, trước thông báo của UBND TP Nha Trang về việc tạm dừng tách thửa trên địa bàn TP, Chi nhánh Nha Trang cho biết, tại Công văn số 664/UBND-XDNĐ ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giải quyết vướng mắc trong cấp phép xây dựng tại các khu vực phân lô, tách thửa trên địa bàn TP Nha Trang có nêu: “Giao UBND TP Nha Trang căn cứ vào các quy định của pháp luật và kiến nghị đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 124/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/01/2022 để tổ chức thực hiện đúng quy định”.

Đồng thời, tại Công văn số 124/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết vướng mắc, kiến nghị về cấp giấy phép xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn TP Nha Trang có nêu: “Đề nghị UBND tỉnh xem xét, tạm dừng việc tách thửa có bố trí lối đi chung quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy định kèm Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 (được sửa đổi tại Điều 1 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND) của UBND tỉnh Khánh Hòa cho đến khi Quyết định quy định tách thửa mới được ban hành”.

Theo đó, UBND TP Nha Trang đã có Thông báo số 381/UBND-QLĐT ngày 21/4/2022 về việc quản lý cấp phép xây dựng tại các khu vực tự phân lô, tách thửa trên địa bàn TP Nha Trang. Cụ thể, văn bản nêu rõ: “Tạm dừng việc tách thửa có bố trí lối đi chung theo Văn bản số 124/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường cho đến khi có chỉ đạo mới”.

UBND TP Nha Trang sẽ họp để làm rõ vấn đề tạm dừng tách thửa trên địa bàn. Ảnh: Trung Vũ.

UBND TP Nha Trang sẽ họp để làm rõ vấn đề tạm dừng tách thửa trên địa bàn. Ảnh: Trung Vũ.

Liên quan đến các vấn đề trên, Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa có Công văn số 590/VPĐKĐĐ ngày 26/5/2022 về việc tạm dừng các trường hợp tách thửa có bố trí lối đi chung.

Chi nhánh Nha Trang cho biết, thực hiện chỉ đạo của các cấp tại các văn bản nói trên, từ ngày 23/4/2022, đơn vị chỉ thực hiện tách thửa đất đối với các trường hợp có đường hiện trạng và đúng quy định tại Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, tại phần mở đầu của Công văn số 6574/UBND-TNMT ngày 14/9/2022 của UBND TP Nha Trang có nêu một số bất cập trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích sử dụng chung cho các hộ dân (với mục đích làm lối đi chung khi tách thửa).

Tuy nhiên, tại phần kết luận, văn bản trên của UBND TP Nha Trang lại nêu: “Tạm dừng việc tách thửa cho đến khi quyết định quy định tách thửa mới được ban hành, làm cơ sở thống nhất việc thực hiện chính sách đất đai trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa”.

Để thống nhất thực hiện việc tách thửa đất trên địa bàn TP Nha Trang và phù hợp với chỉ đạo của các cấp tại những văn bản đã nêu trên, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại TP Nha Trang đề nghị UBND TP Nha Trang làm rõ việc tạm dừng việc tách thửa đối với các trường  hợp có bố trí diện tích để mở lối đi chung, sử dụng chung hay tạm dừng tất cả trường hợp tách thửa trên địa bàn TP Nha Trang cho đến khi có Quyết định tách thửa mới được ban hành.

 

Chi nhánh Nha Trang cũng cho biết, đến nay các quy định của UBND tỉnh về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014, Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015, Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017) vẫn còn hiệu lực thi hành.

Vì vậy, Chi nhánh Nha Trang không có cơ sở để từ chối giải quyết tách thửa đất của công dân khi đáp ứng đủ điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa đất.

Tin liên quan