Chế độ nghỉ phép đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ

Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, chế độ nghỉ phép đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ được quy định như thế nào?

Trả lời: Hiện nay, chế độ nghỉ phép đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ được quy định như sau: 

- Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 13 trở đi thì được nghỉ phép hằng năm; thời gian nghỉ là 10 ngày (không kể ngày đi và về) và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành.

- Hạ sĩ quan, binh sĩ là học viên các học viện, nhà trường trong, ngoài quân đội, thời gian học từ một năm trở lên có thời gian nghỉ hè giữa hai năm học thì thời gian nghỉ này được tính là thời gian nghỉ phép và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành.

- Hạ sĩ quan, binh sĩ đã nghỉ phép năm theo chế độ, nếu gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn nặng hoặc bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng và con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trần, mất tích hoặc hạ sĩ quan, binh sĩ lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nghỉ phép đặc biệt, thời gian không quá 5 ngày (không kể ngày đi và về) và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành.

Ảnh minh họa/qdnd.vn 

* Hỏi: Chế độ, tiêu chuẩn xem phim và biểu diễn nghệ thuật trong Quân đội nhân dân Việt Nam được quy định như thế nào?

Trả lời: Tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 138/2020/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nội dung này, cụ thể như sau:

Chế độ, tiêu chuẩn xem phim và biểu diễn nghệ thuật:

a) Mỗi tháng, quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng (gọi tắt là bộ đội) tại các đơn vị được xem 2 chương trình phim; mỗi chương trình gồm 1 phim truyện và 1 phim thời sự, tài liệu.

b) Mỗi năm, bộ đội được xem 2 buổi biểu diễn nghệ thuật của đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong hoặc ngoài quân đội; trong đó, bảo đảm tối thiểu có 1 buổi do đơn vị nghệ thuật quân đội biểu diễn.

QĐND

Tags: qdnd