Khánh Hòa: Thưởng tết năm 2022 cao nhất là 170 triệu đồng/người

Tiền thưởng Tết Nguyên đán 2022 bình quân là 5,6 triệu đồng/người/tháng. Mức tiền thưởng cao nhất là 170 triệu đồng/người và thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Ngày 10/1, thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết đến nay đã có 105 doanh nghiệp gửi báo cáo (với tổng số lao động là 30.066 người) về việc sử dụng lao động, trả lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết năm 2022.

Theo đó, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thường tập trung thưởng vào dịp Tết Nguyên đán cho người lao động. Vì vậy, trong 105 doanh nghiệp có báo cáo thì chỉ có 68 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết dương lịch. Tiền thưởng Tết dương lịch bình quân là 1,2 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó, Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng cao nhất là 20,9 triệu đồng, bình quân là 2,3 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng. Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước mức thưởng cao nhất là 13,5 triệu đồng, bình quân là 600.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

Doanh nghiệp dân doanh mức thưởng cao nhất là 67,3 triệu đồng, bình quân là 1,27 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mức thưởng cao nhất là 1,8 triệu đồng, bình quân là 630.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Về thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, có 82 doanh nghiệp đã có kế hoạch, một số doanh nghiệp vẫn đang xây dựng kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động. Tiền thưởng bình quân là 5,6 triệu đồng/người/tháng. Mức tiền thưởng bình quân cao nhất cho người lao động là 170 triệu đồng/người và tiền thưởng bình quân thấp nhất cho người lao động là 500.000 đồng/người.

Trong đó, Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp Nhà nước mức thưởng cao nhất là 42 triệu đồng, bình quân là 6,56 triệu đồng và thấp nhất là 1 triệu đồng. Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước mức thưởng cao nhất là 51 triệu đồng, bình quân là 5,9 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng.

Doanh nghiệp dân doanh mức thưởng cao nhất là 170 triệu đồng, bình quân là 6,65 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mức thưởng cao nhất là 73 triệu đồng, bình quân 3,2 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng.

Theo nhận định của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa, năm 2021 dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên toàn tỉnh và kéo dài đã tác động rất lớn đến các hoạt động sản xuất - kinh doanh và việc làm của người lao động. Các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, việc làm, thu nhập của người lao động giảm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn có những giải pháp để duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh và thực hiện trả lương đúng quy định cho người lao động.

Bên cạnh đó, đa số doanh nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ - du lịch đã phải thực hiện tạm thời dừng, thu hẹp hoạt động nên thực hiện giảm ngày công, giờ công hoặc thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Để động viên, khích lệ tinh thần cũng như tạo điều kiện cho người lao động vui tết cổ truyền của dân tộc, một số doanh nghiệp tặng quà Tết cho người lao động và thăm hỏi, động viên tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đối với những lao động ở các tỉnh xa, một số doanh nghiệp xem xét kết hợp giải quyết nghỉ phép năm để người lao động có điều kiện về thăm gia đình và hỗ trợ vé tàu xe cho người lao động.

Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa đã giải ngân hỗ trợ 11 doanh nghiệp được vay vốn trả lương ngừng việc cho 1.061 lao động với số tiền vay là 3,866 tỷ đồng.

Tiền lương năm 2021

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa, tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2021 là 8,4 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó, Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền lương bình quân là 11,3 triệu đồng. Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước tiền lương bình quân là 8,6 triệu đồng.

Doanh nghiệp dân doanh tiền lương tiền lương bình quân là 7,3 triệu đồng. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiền lương bình quân là 6,5 triệu đồng.

Châu Tường

Tin liên quan