Nghiên cứu, vận dụng các nghị quyết vào giảng dạy lý luận chính trị

Ngày 11/4, Hội đồng khoa học (HĐKH) Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) vào giảng dạy lý luận chính trị và công tác ở Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong TP Hà Nội”.

PGS.TS Phạm Minh Anh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐKH; TS Vũ Lộc An - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch HĐKH; Thạc sĩ Nguyễn Như Khánh - Thư ký HĐKH Nhà trưởng chủ trì Hội thảo.

PGS.TS Phạm Minh Anh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐKH Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong phát biểu tại hội thảo  

PGS.TS Phạm Minh Anh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐKH Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong phát biểu tại hội thảo  

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS Vũ Lộc An - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch HĐKH Nhà trường nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 8/10/2023 đã thảo luận và ban hành 4 Nghị quyết quan trọng. Đó là Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 44-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Việc nghiên cứu, vận dụng các nghị quyết đã được thông qua tại Hội nghị vào giảng dạy lý luận chính trị và công tác ở Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội là việc làm cần thiết để bổ sung, cập nhật các quan điểm, chủ trương mới của Đảng vào trong giảng dạy lý luận chính trị cũng như trong công tác của cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường.

Các đại biểu tham luận tại hội thảo

Các đại biểu tham luận tại hội thảo

Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch HĐKH trường đề nghị các đại biểu dự Hội thảo tập trung đi sâu phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ban hành các nghị quyết, những nội dung cơ bản trong các nghị quyết cần nghiên cứu, vận dụng vào giảng dạy lý luận chính trị và trong công tác ở Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội.

Có 50 bài tham luận của cán bộ, giảng viên Nhà trường gửi đến Hội thảo. Các tham luận và ý kiến phát biểu với góc nhìn và cách tiếp cận khác nhau đã tập trung đi sâu phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, những điểm mới, những nội dung cần nghiên cứu, vận dụng, bổ sung cập nhật vào các bài giảng trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà các nghị quyết đã đề ra, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Quang cảnh hội thảo

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu kết luận, PGS.TS Phạm Minh Anh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐKH Nhà trường nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) là Hội nghị Trung ương bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước, các nghị quyết được thông qua tại Hội nghị là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà trước hết là của Ban Chấp hành Trung ương. 4 nghị quyết quan trọng được ban hành sau Hội nghị có nhiều nội dung liên quan đến các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và trong công tác của Nhà trường cần được nghiên cứu thấu đáo và vận dụng sáng tạo vào các bài giảng, làm sâu sắc hơn tinh thần của các Nghị quyết.

PGS.TS Phạm Minh Anh tin tưởng, thành công của Hội thảo có sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy mỗi cán bộ, giảng viên, viên chức Nhà trường tích cực nghiên cứu, học tập, vận dụng các Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, quyết tâm xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trở thành trường chính trị chuẩn quốc gia mức độ I vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống của Nhà trường (11/2024).

Lượt xem: 6
Nguồn:kinhtedothi.vn Sao chép liên kết