Quy định mới về xử phạt trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Theo Nghị định 143/2021/NĐ-CP, phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi phạm quy định thanh toán bằng tiền mặt.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Lấy cắp thông tin thẻ ngân hàng bị phạt tiền đến 150 triệu đồng

Trước đây, theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP trước đây quy định hành vi lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ với số lượng từ 10 thẻ trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền từ 50 đến 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến Nghị định 143/2021/NĐ-CP mức phạt đối với hành vi này đến 150 triệu đồng. Cụ thể, phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi lấy cắp, thông đồng lấy cắp thông tin thẻ mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt trên cũng áp dụng với hành vi thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện việc sử dụng thẻ trả trước vô danh trên môi trường internet, chương trình ứng dụng trên thiết bị di động hoặc rút tiền mặt; Chuyển mạch thẻ, bù trừ giao dịch thẻ, quyết toán giao dịch thẻ không đúng theo quy định pháp luật về hoạt động thẻ ngân hàng; Chuyển thiết bị chấp nhận thẻ, QR Code cho bên khác sử dụng; chấp nhận thanh toán thẻ mà không có hợp đồng thanh toán thẻ; sử dụng trái phép các thiết bị chấp nhận thẻ, QR Code; Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện để người khác thực hiện các hành vi giao dịch thẻ gian lận, giả mạo; giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ).

Vi phạm quy định thanh toán bằng tiền mặt bị phạt đến 200 triệu đồng

Theo đó, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Không ký kết hợp đồng về việc mở điểm giới thiệu dịch vụ; Hợp đồng về việc mở điểm giới thiệu dịch vụ không quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên liên quan và thời hạn hiệu lực hợp đồng; Thực hiện các hoạt động tại điểm giới thiệu dịch vụ ngoài phạm vi được phép theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đối với hành vi sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu không đúng theo giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng.

Ngoài ra, phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm sau: Vi phạm quy định thanh toán bằng tiền mặt; Thực hiện cung ứng dịch vụ thanh toán mà không phải là tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Đối với hành vi tiết lộ, cung cấp thông tin khách hàng, thông tin về số dư ví điện tử và các giao dịch thanh toán của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không đúng quy định của pháp luật bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Vi phạm quy định về hoạt động đại lý thanh toán phạt đến 100 triệu đồng

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 28 Nghị định 88/2019/NĐ-CP. Cụ thể, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Thuê, cho thuê, mua, bán thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ (trừ trường hợp thẻ trả trước vô danh) với số lượng từ 10 thẻ trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Phát hành thẻ, thanh toán thẻ không đúng quy định của pháp luật; Không từ chối thanh toán thẻ trong trường hợp sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch thẻ bị cấm theo quy định của pháp luật, thẻ đã được chủ thẻ thông báo bị mất, thẻ hết hạn sử dụng, thẻ bị khóa, sử dụng thẻ không đúng phạm vi đã thỏa thuận tại hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản về phát hành và sử dụng thẻ.

Nghị định bổ sung Điều 28a vi phạm quy định về hoạt động đại lý thanh toán vào sau Điều 28 Nghị định 88/2019/NĐ-CP. Cụ thể, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Cung cấp không trung thực thông tin có liên quan đến việc cung ứng hoặc sử dụng hoạt động đại lý thanh toán; tiếp nhận, xử lý tra soát, khiếu nại của khách hàng không đúng quy định của pháp luật; thu các loại phí ngoài biểu phí do bên giao đại lý quy định và công bố;...

Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng việc làm đại lý thanh toán để thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân khác thực hiện các hành vi giao dịch gian lận, giả mạo, chiếm đoạt tiền của khách hàng, hành vi giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Thực hiện hoạt động giao đại lý, làm đại lý thanh toán không phù hợp với nội dung ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép thành lập hoặc Quyết định quy định về tổ chức và hoạt động của cấp có thẩm quyền quyết định và văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép (nếu có); bên đại lý thanh toán là tổ chức không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện đại lý cho bên thứ ba; giả mạo, mạo danh bên đại lý thanh toán;...

Tuệ Minh

Tin liên quan