Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được quy định thế nào?

Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được quy định thế nào?

Trả lời: Nội dung này được quy định tại Điều 21 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Cụ thể như sau:

Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ:

1. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 6 tháng trong trường hợp sau đây:

a) Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;

b) Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

3. Thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ.

* Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, chế độ phụ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ và chế độ phụ cấp khuyến khích đối với hạ sĩ quan, binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ như thế nào?

Trả lời: Nội dung này được quy định tại Điều 4 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể như sau:

1. Ngoài chế độ phụ cấp quân hàm được hưởng theo quy định, hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ thì từ tháng thứ hai mươi lăm trở đi, hằng tháng được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

Khoản phụ cấp thêm này không áp dụng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ đang chờ chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng; chờ đi học, dự thi tuyển sinh; đang học ở các học viện, nhà trường trong, ngoài quân đội và các trường hợp khác.

2. Hạ sĩ quan, binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ, hằng tháng được hưởng phụ cấp khuyến khích mức 0,2 so với mức lương cơ sở.

QĐND

Tags: qdnd
Tin liên quan