Tiêu chuẩn ăn đối với học viên cơ yếu được quy định như thế nào?

Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, tiêu chuẩn ăn đối với học viên cơ yếu được quy định như thế nào?

Trả lời: Tiêu chuẩn ăn đối với học viên cơ yếu (không phải là quân nhân) được quy định tại Điều 5 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BQP ngày 1-6-2022 thông tư quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu. Cụ thể như sau:

1. Nhiệt lượng khẩu phần ăn 3.200Kcal/người/ngày, cơ cấu định lượng các loại lương thực, thực phẩm và tỷ lệ các chất sinh nhiệt hợp lý (Protein từ 14% đến 16%, Lipit từ 18% đến 20%, Gluxit từ 64% đến 68%).

2. Tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn cơ bản; bệnh nhân điều trị; ăn thêm các ngày lễ, Tết; khi tham gia chiến đấu, diễn tập, phòng chống lụt bão, thiên tai, hỏa hoạn và tìm kiếm cứu nạn đối với học viên cơ yếu được tính ngang bằng với tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn cơ bản; bệnh nhân điều trị; ăn thêm các ngày lễ, Tết; khi tham gia chiến đấu, diễn tập, phòng chống lụt bão, thiên tai, hỏa hoạn và tìm kiếm cứu nạn của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng ở cùng thời điểm.

* Hỏi: Chế độ tiền lương của quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), công nhân và viên chức quốc phòng khi chuyển ngành sang làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị-xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước được quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn đọc hỏi được quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 2, Nghị định số 19/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể như sau:

QNCN được xếp và hưởng lương theo công việc mới, chức vụ mới kể từ ngày quyết định chuyển ngành có hiệu lực. Trường hợp tiền lương theo nhóm, ngạch, bậc được xếp thấp hơn tiền lương theo loại, nhóm, bậc của QNCN được hưởng tại thời điểm chuyển ngành thì được bảo lưu mức lương và phụ cấp thâm niên tại thời điểm chuyển ngành trong thời gian là 18 tháng kể từ ngày quyết định chuyển ngành có hiệu lực và do cơ quan, tổ chức mới chi trả. Việc tiếp tục cho hưởng lương bảo lưu ngoài thời gian 18 tháng do thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét, quyết định phù hợp với tương quan tiền lương nội bộ. Trong thời gian hưởng bảo lưu lương, mức tiền lương chênh lệch bảo lưu giảm tương ứng khi cán bộ, công chức, viên chức được nâng lương hoặc được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung trong ngạch hoặc được nâng ngạch. Sau thời gian bảo lưu lương, tiếp tục được hưởng mức phụ cấp thâm niên tại thời điểm chuyển ngành hoặc được cộng nối để tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên.

Công nhân và viên chức quốc phòng được xếp và hưởng lương theo công việc mới, chức vụ mới kể từ ngày quyết định chuyển ngành có hiệu lực.

QĐND

 

Tags: qdnd