Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Tạm hoãn thi chứng chỉ IELTS: Thí sinh cần làm gì để tránh lãng phí "cơ hội vàng"?
Nhiều thí sinh và phụ huynh có con chuẩn bị tham dự kỳ thi IELTS lo lắng khi cả Hội đồng Anh lẫn IDP đều thông báo hoãn thi.