Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Phát hiện 27 tổ chức, cá nhân sai phạm
Năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hải Phòng đã ban hành kết luận 17 cuộc thanh tra, kiểm tra về quản lý thu chi, sử dụng tài ...