Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Nhiều vi phạm trong quản lý dự án đầu tư xây dựng
Qua thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý dự án (D.A) đầu tư xây dựng công trình của UBND huyện Đầm Hà và các đơn vị ...