Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
“Bất chấp” lên sàn giữa lùm xùm của chủ tịch, Nam A Bank (NAB) kinh doanh tụt lùi dưới áp lực nợ xấu?
Kể từ sau khi lên sàn, kết quả kinh doanh của Nam A Bank lại có dấu hiệu đi lùi khi lợi nhuận quý càng ngày càng “teo tóp” trong khi nợ xấu lại tăng ...