Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
DN hết sức khó khăn: Không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021
Tại cuộc họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, 9/13 thành viên hội đồng đồng thuận không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021.