Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Kiến nghị xử lý 27.086.633 triệu đồng
Ông Trần Huy Trường, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Bộ và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành ...