Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Đề xuất mở rộng đối tượng thụ hưởng gói an sinh 62.000 tỷ đồng
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) vừa có tờ trình gửi Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số ...
BHXH hỗ trợ hiệu quả cho người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
Ngành BHXH Việt Nam triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ về BHXH, BHTN đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện để các doanh nghiệp ...
Lotte tặng hệ thống thu và xử lý nước mưa thành nước uống cho Trường mầm non Phương Canh
Với mục tiêu tiết kiệm nguồn tài nguyên nước bằng cách tận dụng nguồn nước mưa, đồng thời nâng cao chất lượng nước uống cho giáo viên và học sinh, ...
Điểm tựa quan trọng trong hệ thống chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội
Sau 5 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính ...