Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Nâng cao vai trò của báo chí trong công tác tư vấn phản biện
Sáng 29-9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta) tổ chức Hội thảo “Nâng cao vai trò của báo chí trong công tác phổ biến ...