Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Thanh tra việc quản lý, sử dụng 9 thửa đất tại 2 doanh nghiệp
Ngày 16/6, ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng cho biết, Thanh tra TP vừa công bố Quyết định thanh tra số 41/QĐ-TTTP của Chánh Thanh ...