Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Kết luận thanh tra hoạt động công vụ, tài chính tại Trường THCS Vân Đồn
13/11/2023
Chánh Thanh tra quận 4, TP Hồ Chí Minh đã ban hành Kết luận số 06/KL-TTr ngày 6/11/2023 về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành quy ...